Sầu riêng Tân Thiềng

Giá: Liên hệ

“Tổ Hợp Tác Sản Xuất Sầu Riêng Tân Thiềng”, không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm mang thương hiệu “Sầu Riêng Tân Thiềng”  an toàn, chất lượng, uy tín mà còn nơi hội tụ của những người có kỹ thuật canh tác sản xuất sầu riêng tốt nhất trong vùng, nơi của những người con miền Tây sông nước – Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre.

ĐẶT HÀNG NHANH
Danh mục: